Alert: Your browser does not support full functionality of our app and you may experience certain errors. We recommend that you use Chrome, Firefox or Internet Explorer Edge instead.

Josep Giribet

Gràcies a la vida

La porta

La porta del meu nou estudi-taller
En aquesta casa de l'antic call medieval de Tàrrega m'estic instal·lant el meu nou estudi-taller. He construït aquesta nova porta (la vella ja no es podia restaurar) amb fustes de roure i altres, molta part fusta recuperada.
A partir del gener proper m'instal·laré totes les tardes per treballar en el nou projecte 'els colors de la terra'.
Aquí desenvoluparé el procés creatiu i de recerca artística creant pigments a partir de minerals que aniré a cercar per les muntanyes de les nostres comarques, també experimentaré amb altres elements orgànics com els sarments per obtenir el color negre.