Alert: Your browser does not support full functionality of our app and you may experience certain errors. We recommend that you use Chrome, Firefox or Internet Explorer Edge instead.

Josep Giribet

Gràcies a la vida

Simulació virtual de policromia sobre una portalada romànica

Medieval portico polychromy simulation

This video is being processed
Projecte de recerca per desenvolupar un mètode de policromia virtual d'escultures i relleus sobre pedra del període medieval.
Entre el s.XI i el s.XV les figures i relleus de pedra d'esglésies i també edificis civils eren totalment policromats, com també ho havien estat els del període clàssic (Grècia i Roma).
EL renaixement i especialment el neoclassicisme van imposar una visió de l'estatuària clàssica com de pedra nua. Aquesta estètica ha perdurat i està tan impregnada a la nostra cultura que ens fa mal a la vista sols pensar que les nostres meravelloses portalades romàniques i gòtiques haurien estat totalment pintades amb colors vius. Però la realitat era aquesta i tenim tot un món per descobrir.
Cal un estudi arqueològic en profunditat per descobrir els colors de les figures. Però en aquest projecte es proposa, de forma simulada, un mètode de representació i creació d'hipòtesis de com hauries estat pintades les portalades i elements escultòrics del període medieval.
Hi ha tot una feina enorme per fer i donar a conèixer, i tenim les eines per fer-ho.
El meu treball el vaig fer sobre la magnífica portalada romànica de Santa Maria de Vilagrassa i l'article publicat a Sketchfab es pot veure aquí (anglès): https://blog.sketchfab.com/art-spotlight-romanesque-polychrome-simulation/